Bulgariškasis pėdsakas Rusijos šnipinėjimo tinkle. Dar viena nesėkmė ar jau sistema?

Pastarieji metai nėra labai sėkmingi rusų šnipams. Jų veiklos rezultatas – skandalai, kurių pasekmė, savo ruožtu – užsienyje reziduojančių diplomatų išsiuntimas „namo“. Per pastaruosius keturis metus tokių susidarė jau pusant…

Pastarieji metai nėra labai sėkmingi rusų šnipams. Jų veiklos rezultatas – skandalai, kurių pasekmė, savo ruožtu – užsienyje reziduojančių diplomatų išsiuntimas „namo“. Per pastaruosius keturis metus tokių susidarė jau pusantro šimto, daugelis jų gal visai ne diplomatai. O kur dar atšaukti milijardiniai kontraktai ir nepasitikėjimas viskuo, kas rusiška. Šiaip ar taip, vaizdelis nekoks. Ne paslaptis, kad Rusija turi savo šnipų visame pasaulyje. Kur kas paslaptingiau skamba klausimas – kodėl pastaruoju metu jiems taip nesiseka?
Manoji karta neblogai prisimena pasikėsinimą į Popiežiaus Jono Pauliaus II gyvybę. Nors tiesioginis atentato kaltininkas buvo slaptosioms tarnyboms pažįstamas turkų teroristas, sąmokslo prieš Šventąjį Tėvą tyrėjai matė jame Maskvos ranką ir jos tarpininkus – Bulgarijos šnipų tinklą. „Bulgariškasis pėdsakas“ buvo aptiktas tiriant kelių žymių antisovietinių emigrantų žūties aplinkybes. Taigi, anuo metu minėtos šalies specialiosios paskirties tarnybos, matyt, ne be pagrindo buvo vertinamos. Bent jau Maskvoje.
Nuo to laiko daug kas pasikeitė, bet, matyt, ne viskas. Bulgarija (šalis, beje, ne kartą keitusi sąjungininkus) tapo NATO ir ES nare, tad ir Vakarų pasaulio dalimi. Maskvos akimis ji tapo priešiška valstybe, tačiau žinantys Bulgarijos istoriją ir politikos vingius nesuklystų, pasakę, kad simpatijų rusams bei slaviško „solidarumo“ šioje šalyje tikrai nestinga. Todėl visai natūralu būtų manyti, kad Bulgarija yra gera ir pakankamai saugi terpė Rusijai skverbtis į NATO ir kitų Vakarų struktūrų „vidinį gyvenimą“.
Pastarųjų mėnesių įvykiai rodo, kad taip ir yra, ar bent jau buvo iki šiol.
Kovo pabaigoje dviem Rusijos diplomatams įsakyta palikti šalį, išaiškinus jau nebe pirmą šnipinėjimo istoriją. Ir visa tai vyksta šalyje, kurios energetinė priklausomybė nuo Rusijos yra akivaizdi, kur beveik nesislapstydamas ir nebaudžiamas sukasi Rusijos šešėlinis verslas. Bulgarijos Generalinė prokuratūra pranešė sulaikiusi šešių asmenų grupę, kuri veikdama su buvusiu aukštu Bulgarijos žvalgybos pareigūnu bei jo žmona rinko ir perdavinėjo ambasados diplomatams slaptą informaciją, susijusią su NATO ir ES veikla, ypač JAV karinio pasirengimo regione ir bendros gynybos planavimą, pasirengimą hibridiniam karui, gynybos biudžeto paskirstymą, Bulgarijos karinius ryšius su kitomis šalimis.

Kita vertus, aišku, kad tokios šalys kai Bulgarija tebėra stipriai pažeidžiamos. Nemažai vyresnės kartos karininkų karo mokslų sėmėsi buvusios SSSR akademijose, tad visai tikėtina, kad turi visokių ryšių, kartais ir pavojingų. Atrodo, kad pagrindinis įtariamasis priklauso būtent šiai grupei, o jo žmona netgi yra dviguba – Rusijos-Bulgarijos – pilietė. Šnipų sulaikymo operacija taip pat nebuvo iki galo sklandi. Įtariama, kad šnipai galėjo būti painformuoti apie ją, ir ši itin slapta informacija „nutekėjo“ iš pačių jos vykdytojų.
Pamokas teks išmokti ir tiems, kurie saugo itin slaptą informaciją. Pasirodo, kad šnipai turėjo galimybę fotografuoti kompiuterio ekranus, kuriuose rodoma slapta informacija, saugiai kaitalioti mobiliuosius telefonus ir jų korteles, žodžiu, silpnų vietų Bulgarijos saugumo sistemoje nestinga. Tačiau kažkas kvailo buvo ir rusų veikime. Vienas iš sulaikytųjų įkliuvo todėl, kad buvo nufilmuotas skaičiuojantis pinigus gautus už informacijos perdavimą. Vienas informacijos paketas buvo vertinamas 1000 – 1500 eurų. Ne taip jau ir daug. Tiesiog keista, kad tokioje informacinių technologijų ir visokių elektroninių bankininkysčių, netikrų priedangos firmų epochoje su klientais atsiskaitoma kaip sovietiniame sendaikčių turguje.
Panašiai beveik tuo pat metu nutiko ir Italijoje. Rusus čia domino karinės telekomunikacijos plėtra. Karinio jūrų laivyno kapitonas sulaikytas nusikaltimo vietoje kai bandė perduoti (ar parduoti) slaptą informaciją už 5000 eurų. Itališki honorarai didesni nei bulgariški, matyt, dėl kelių visai suprantamų priežasčių. Italija, beje, taip pat laikoma šalimi su kurios valdžia Maskva santykinai sutaria. Šalies žiniasklaida gi prisiminė 1989 metus, kai iš šalyje buvo susektas TSRS ir Bulgarijos (sic!) agentų tinklas. Bulgariškas pėdsakas…
Ir tas sprogdinimas Čekijoje, sukėlęs tiesiog diplomatinių „mainų“ griūtį. Rusų agentai, kaip pasirodė, sunaikino ginklų sandėlius, kuriuose buvo kaupiamos atsargos ukrainiečiams, o jas turėjo pristatyti ne bet kas, o tarpininkas iš tos pačios Bulgarijos.
Čekai gal nebuvo tokie gudrūs, ar buvo labai atsargūs, nenorintys gadinti gerų santykių su Maskva, bet, po Bulgarijos bei Italijos „atvejų“ nusprendė netylėti, juo labiau, kad matė, jos nuoskaudų dėl Rusijos šnipų veiklos turi beveik visos ES ir NATO šalys…
Bet grįžkime prie klausimo, kodėl Rusijai ėmė taip nesisekti.

Atsakymas, tikriausiai nėra toks paprastas, ir nesėkmes nulėmė, matyt, ne vienas faktorius.
Putino Rusija, kaip žinia, tebežaidžia Šaltąjį karą ir neretai vykdo jau seniai nebeegzistuojančios Sovietų Sąjungos politiką. Tad noras verbuoti priešiškos sistemos karininkus bei pareigūnus, dažniausiai norinčius tik pasipelnyti, yra toks pats kaip ir prieš pusė šimtmečio. Baigėsi tie laikai, kai Maskvai dirbo tikri savo amato asai, dabar dirba veikiau mėgėjai, skubantys čia ir dabar suskaičiuoti banknotus, idant patikrintų, ar ambasada jų neapmovė.
Pačių rusų agentų pasiruošimas taip pat netobulas. Verta prisiminti, kaip keturi Rusijos agentai buvo pričiupti, bandant gabenti hakerinę aparatūrą netoli Cheminio ginklo kontrolės būstinės Hagoje. Agentų kvailumą lėmė ir savotiška biurokratija. Pas vieną sulaikytųjų rastas mokėjimo čekis už taksi paslaugas nuo GRU būstinės iki Šeremetjevo oro uosto Maskvoje. Čekį „kvalifikuotas“ agentas išsaugojo tiesiog todėl, kad jį reikėjo pristatyti buhalterijai kaip išlaidas pateisinantį dokumentą. Suprantama, buhalterijai reikėjo, kad būtų įrašyta tikrojo pavardė. Pagal ją buvo susektas ir visas tinklas Nyderlanduose, nes automobilius agentai registravo taip pat savo vardais… Dėl tos buhalterijos ir, matyt, lėšų taupymo.
Galima paklausti ir iš viso tiesiai-šviesiai. Jei jau nuodiją ką nors, tai reiktų nuodyti iki galo. Gali susidaryti vaizdas, kad kažkam reikėjo, kad Skripaliai ir Navalnas nenumirtų ir daug ką papasakotų. Kodėl taip, šiandien niekas iki galo nežino – tai darbo brokas, ar koks labai suktas planas?
Prieš beveik dvi dešimtis metų, kai dalis žmonijos dar džiaugėsi Šaltojo karo pabaigos iliuzija, Vakarų valstybėse viena po kitos ėmė žiebtis įspėjamosios lemputės. Jos bylojo, kad Vakarų žvalgyba silpsta, o rusų karinis ir ekonominis špionažas išgyvena vos ne aukso amžių. Panašu, kad pradedama „susiimti“.
Ar rusai dėl to labai pergyvena? Irgi geras klausimas. Panašu, kad nebepergyvena. Po formalios SSSR valstybės pabaigos Rusija buvo (o gal tebėra?) laikoma pereinamojo laikotarpio valstybe. Pasibaigus Šaltajam karui Vakaruose nuspręsta, kad Rusiją galima išgydyti nuo sovietinio palikimo ir savotiškai perauklėti, įtraukiant ją į pasaulio rinką ir tarptautines vakarų organizacijas. Pavyzdys – Vokietija ir Japonija po Antrojo pasaulinio karo. Tad jai buvo daromos nuolaidos, bet sykiu ir keliami tam tikri reikalavimai. Formaliai su tuo Rusija sutiko, tačiau akivaizdžiai nebuvo linkusi laikytis visoms šalims bendrų taisyklių, visose struktūrose siekė turėti (formaliai ar bent jau neformaliai) ypatingą statusą.

Rusijai duota „privilegijų kortelė“, tam, kad palengvinti kelią į taisyklių laikymąsi, o Rusija privilegijas panaudojo, kad sukurtų savąją new normal situaciją. Dabar vyksta kažkas panašaus į kokybinį virsmą. Rusijai pabodo „mokslas ir auklėjimas“, Rusija aiškiai nebesislėpdama sako, kad Tvarkos ji nesilaikys, bent jau nesilaikys tų tvarkos dalių, kurios prieštarauja jos interesams. Tai matyt kyla iš to, kad nepasiteisino Maskvos viltys, kad Bideno administracija, Europos Sąjunga ir net Kinija, leis jai gyventi kaip iki šiol, leis užsiimti smulkiu geopolitiniu chuliganizmu.
Kaip elgtis mums (turiu galvoje Vakarus plačiąja prasme)? Bulgarai parodė, kad visa ta Rusija su savo elgesiu tikrai atsibodo. Kol kas nei jie, nei visų institucijų Briuselis nepasakė, kas bus toliau. Tad apie tai…. kitas komentaras.
Post Scriptum. Nepamirškime, kad Rusija laimi ne vien jėga. Laimi todėl, kad Vakarai dažnai ją nepelnytai ignoruoja. Kaip rašė JAV geopolitikas Edward Luttwak, jie, rusai, girti nugalėjo Napoleoną, girti nugalėjo Hitlerį, gali girti nugalėti ir NATO. Kiek nacionalistiškiau nusiteikęs rusas primins, kad tie patys rusai šiaip ar taip dalyvavo sprendžiant Europos likimą po didžiųjų militarinių kataklizmų mažiausiai jau tris šimtmečius.
Egidijus Vareikis

Autorius:
Voras Online
Žiūrėti visus straipsnius
Palikite komentarą

Autorius: Voras Online