G-6Z6YWBKSCF

Iki naujojo Černobylio vienas žingsnis? Kas vyksta Zaporižios AE ir ar yra naujos branduolinės katastrofos pavojus

Apie sprogimus Ukrainos atominėse elektrinėse pradėta kalbėti nuo vasario pabaigos, kai Rusijos kariuomenė įžengė į Černobylio atominės elektrinės teritoriją, o vėliau į Zaporižios atominę elektrinę (ZAE), kurią RF kariuomenė užėmė kovo pradžioje. Dabar virš ZAE skrieja balistinės raketos, apšaudoma aikštelė priešais elektrinę. Paaiškiname, kokia didelė branduolinio kuro nutekėjimo grėsmė ir kodėl sunku atominę elektrinę prijungti prie Rusijos elektros tinklo.

Rusijos kariuomenė ZAE skiria ypatingą dėmesį. Visų pirma, atominė elektrinė kariams iš Rusijos yra karinė bazė. Ukrainos „Energoatom“ vadovas Piotras Kotinas sako, kad Zaporižios  atominė elektrinė buvo okupuota nuo kovo 4 dienos. Stoties teritorijoje yra dislokuota apie 50 vienetų sunkiosios karinės technikos ir penkis šimtus karių.

Taigi rusai ZAE aikštelę naudoja kaip karinį placdarmą. Pavyzdžiui, rugpjūčio 9 dieną Rusijos kariai iš Zaporižios AE teritorijos apšaudė raketomis Dniepropetrovsko srities Nikopolio rajoną,- sako prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas. Taip pat rusai rengia provokacijas ir pačiai stočiai, tarkime, rugpjūčio 5 dieną apšaudė ją iš okupuoto Energodaro. Tada prie ZAE pramoninės aikštelės buvo užfiksuoti trys raketų „atskridimai“.

Kotinas paaiškina, kad atominėje elektrinėje yra daug branduolinės medžiagos, todėl rusai mano, kad pačioje atominės elektrinės teritorijoje jų niekas neužpuls. Šiuo metu stotis veikia Ukrainos energetikos sistemai, tačiau ne visu pajėgumu, nes aplink stotį pažeista daug linijų. Darbuotojai taip pat ukrainiečiai, nors yra ir „Rosatom“ darbuotojų, kurių užduotis – stebėti kariškius. Rusų okupantai visiškai kontroliuoja saugą stotyje: personalo patekimą į darbo vietas, į stotį.

„Energoatomo“ vadovas paaiškina, kad radioaktyvaus kuro nutekėjimo pavojus išliks iki karo pabaigos. Tačiau stoties pažeidimo laipsnis priklauso nuo to, kur pataikys raketa ar sviedinys. ZAE yra daug branduolinės medžiagos, nes joje stovi šeši branduoliniu kuru pakrauti energijos blokai, todėl ji yra didžiausia atominė elektrinė ne tik Ukrainoje, bet ir Europoje. Be to, stoties teritorijoje yra šeši baseinai šalia reaktorių, beveik užpildyti panaudotu branduoliniu kuru. Jie stovi prie reaktorių, prie pat blokų. Be to, ZAE yra dar vienas branduolinis objektas – panaudoto branduolinio kuro saugykla, kuri stovi aikštelėje po atviru dangumi. Tai 174 betoniniai konteineriai, skirti sausam jau panaudoto branduolinio kuro saugojimui.

Kuro veikimo ciklas yra toks: kuras patenka į stotį, tada jis apie 4 metus dirba reaktoriuje. Po to kuras 3-5 metams, kol pakankamai atvės, kad būtų galima iškelti iš vandens ir perkelti į betoninius konteinerius, esančius panaudoto branduolinio kuro saugojimo aikštelėje, perkeliamas į šalia reaktoriaus esančius baseinus. Tai yra ši saugykla – taip pat atskiras branduolinis įrenginys.

Kotinas sako, kad branduolinis kuras atidirbtas, bet vis tiek labai pavojingas. Jis pasakoja, kad kai į stotį atvežamas šviežias kuras, jis visiškai neaktyvus. Procesas prasideda, kai branduolinė medžiaga patenka į reaktorių ir įvyksta branduolinė reakcija. Tada kuras kaitinamas ir nuolat gaunami nitronai, alfa dalelės, gama dalelės, radiacija – branduolinis kuras tampa labai aktyvia medžiaga. Todėl jis šimtus metų laikomas specialiuose konteineriuose, kol suyra.

„Černobylio AE situacija tokia pati. Įvykus sprogimui aktyvioji medžiaga iškrito ant stogo.  Buvo situacija, kai ten dirbo kariai, tačiau ant stogo buvo galima išbūti ne ilgiau kaip 30 sekundžių, nes žmogus gauna didelę apšvitos dozę. Kareivis pribėgdavo, žnyplėmis paimdavo šią medžiagą, mesdavo žemyn nuo stogo ir nubėgdavo. Viskas priklauso nuo to, kiek šios medžiagos išsilaisvins“, – pasakoja Kotinas.

Kiek kitokia situacija gali susiklostyti raketai patekus į reaktoriaus skyrių, pramušus barjerus (betoną, metalo apkalą) ir patekus į reaktorių ar branduolinio kuro baseiną – bus pažeistas vientisumas ir branduolinė medžiaga prasiverš ir pasklis. Tačiau viena raketa apkalos nepramuš, o štai 2-3 gali pažeisti apvalkalą ir išlaisvinti branduolinį kurą.

„Jeigu pramuštų reaktoriaus dangtį ir smogtų į branduolinę medžiagą centre, tada ji taip pat išsibarstys, kaip Černobylyje. Jeigu raketa pataikys į 1-2 šilumą išskiriančias kasetes, į atominę elektrinę atvežtas iš gamintojo, tai bus daug mažesnės pasekmės. O jeigu patektų į sandėliavimo vietą – į konteinerius, betoną ir metalinį krepšį, kur yra panaudoti kuro elementai, ir raketai pavyktų pasiekti patį kurą, tada įvyks nuotėkis visoje teritorijoje – radiacinė avarija, “, – aiškina vyriausiasis Ukrainos branduolinės fizikos mokslininkas.

TATENA generalinis direktorius Rafaelis Mariano Grossi taip pat skelbia, kad yra išmetamų teršalų pavojus. Taigi minėtas Rusijos apšaudymas rugpjūčio 5 dieną prie Zaporižios AE sauso panaudoto branduolinio kuro saugyklos apgadino stoties išorinę elektros tiekimo sistemą, panaudoto branduolinio kuro saugyklos sienas, stogą ir langus bei ryšių kabelius. Būtent šie kabeliai yra radiacijos stebėjimo sistemos dalis, galinti paveikti trijų jutiklių, aptinkančių spinduliuotės nuotėkį, veikimą. Tai reiškia, kad stotis galėjo „apakti“, ir darbuotojai galėjo nepastebėti radioaktyvių medžiagų paplitimo.

Be to, buvo sužeistas ZAE Ukrainos apsaugos darbuotojas. Beje, tas pats Kotinas pasakoja, kad rusų okupantai tyčiojasi iš ukrainiečių personalo. Pavyzdžiui, stotyje dirbęs naras Andrejus Gončarukas buvo mirtinai nukankintas ir mirė po to, kai buvo įkalintas. Jis buvo nuvežtas į ligoninę, o po dviejų valandų vyras nuo sumušimų mirė. Į ZAE remontininko Sergejaus Švecu butą įsibrovė okupantai ir  automato serija jį nušovė: į kūną pateko 5 kulkos, tačiau jis išgyveno. Anot Kotino, apie 100 stoties darbuotojų buvo įkalinti, kankinami ir iš jų buvo tyčiojamasi.

„Kai kas išvažiuoja po 2-3 dienų, bet išvažiuoja jau su palaužta psichika. Iš jų reikalaujama pripažinti „rusų pasaulį“, kažką pasakyti prieš kamerą Rusijos propagandai“, – sako „Energoatom“ vadovas.

Reikia suprasti, kad tuo pat metu Rusija pradėjo įgyvendinti planą – prijungti Zaporižios AE prie Rusijos energetikos sistemos ir atjungti ją nuo Ukrainos. Tačiau techniškai tai padaryti nėra taip paprasta. Faktas yra tas, kad būtina atkurti Kachovkos pastotės ir 2014–2015 metais sugadintos Melitopolio pastotės, kurios jungė Krymą su teritorine Ukraina, elektros linijas.

Tačiau pagrindinė problema – Ukrainos ir Rusijos elektros tinklo techninių charakteristikų neatitikimas. Ukrainos elektros tinklai yra prijungti prie Europos elektros energetikos sistemos (ENTSO-E), kuri veikia 50 Hz dažniu. Bet tokia sistema nėra sinchronizuota su Rusija, kuri taip pat veikia šiuo dažniu.

„Paaiškinsiu: dvi 50 Hz sinusoidės, nesutampančios pagal pikus. Kai mes turime piką, jie turi minimumą ir atvirkščiai. Procesas, kai jie sutampa, vadinamas sinchronizavimu. Mes (Ukraina) sinchronizavomės su Europa ir karo pradžioje atsiskyrėme nuo Rusijos“, – sako Kotinas.

Nepaisant to, šiuo metu rusai aktyviai bando apeiti šią problemą. Taigi „Rosatom“ darbuotojai stočiai perdavė specialią Zaporižios AE prijungimo prie Krymo programą. Norėdami tai padaryti, pirmiausia Rusijos specialistai turi visiškai atjungti nuo elektros energijos visus Ukrainos pietus – okupuotas Chersono ir Zaporižios regionų dalis. Tada jie turi tiekti elektrą į okupuotus regionus iš Džankojaus pastotės, palaipsniui pasiekti Kachovkos pastotę, o tada ir tiesiai į ZAE. Kotinas sako, kad po šių procedūrų šios atominės elektrinės nebebus galima prijungti prie Ukrainos energetikos sistemos, ji liks rusiškame dažnyje.

Manoma, kad jei Rusijos okupantai „atkirs“ ZAE nuo Ukrainos energetikos sistemos, Ukrainos kariuomenė gali perkirsti perdavimo linijas Zaporižios AE ir taip sutrukdyti Kremliaus planams pasisavinti atominę elektrinę.

 

Autorius:
Voras.online
Žiūrėti visus straipsnius
Palikite komentarą

29 komentarų
 • The Center for Cold-Formed Material Structures (CCFSS) was established
  at the University of Missouri-Rolla (now Missouri College
  of Science and Technology) in Might 1990 under an initial grant received
  from the Us Iron and Steel Company. Above the ages, the Center’s sponsorship has grown to
  include: Cold-Formed Material Engineers Company, Metal Development Organization, Slab Makers Initiate,
  Simpson Strong-Tie, Metallic Veranda Start and Material Framing Field Connection. In 2000,
  the Centre seemed to be renamed for its Founding Director, Dr.
  Wei-Wen Yu.

  The Center is dedicated to furthering the field
  of cold-formed steel and hosts continuing education events such as the Wei-Wen Yu Cosmopolitan Profession Conference on Cold-Formed Metal Set ups,
  which has taken place every other year since 1971. Top scientists, engineers,
  companies and educators who possess involved in research, design and style, production and
  the employ of cold-formed metal users get at this meeting to present detailed posts of their latest results.

 • discreet cialis meds But now Gu Min, who has complete Bai Yinjue cialis 20mg pill in how to increase my libido male Penis Bloodflow Expand his body, really cialis 20mg pill can t cialis 20mg pill think of the How To Improve Sex Drive how to increase my libido male reason for his defeat

 • buy cialis online safely Know I also buy cialis online united states heard that some people from the Central Plains who moved south due to the war, wanted to move back to their homeland, but they were also ignored and insisted on moving to Bianzhou The Emperor Liu asked again What is the purpose of my relocation Most of the relocated households are located in the border area

 • Роликовый массажер для лица и тела От выбора города зависят цены и ассортимент Водонепроницаемая конструкция массажера позволяет легко мыть его в теплой воде и использовать в душе.  Откройте для себя еще больше скидок на нашей домашней странице Попробуйте массажер для моделирующих тело манипуляций. Воздействие на мышцы, эпидермис и жировые подкожные отложения эффективное, с улучшением обмена веществ, устранением целлюлита, качественным внешним преображением кожи, возвращением ей эластичности. +7 800 500-31-47 Неожиданно для многих специалисты из компании Dyson показали несколько прототипов роботов, которые призваны оказывать повседневную помощь по дому. Проект будет развиваться, о чем свидетельствует решение о найме нескольких сотен инженеров в следующие пять лет. Преимущества покупки китайских товаров на сайте посредника Таобао: Продавець: CoolBuys Преимущества покупки китайских товаров на сайте посредника Таобао: https://paca-mania.com/forum/profile/jaypage06388209/ КОРЕЙСКАЯ КОСМЕТИКА Способ использования Сыворотка Eveline — это эффективное решение для: Важно соблюдать правильное питание. В рационе должно присутствовать достаточное количество аминокислот, которые содержатся в животном белке (мясе, рыбе, яйцах). Пища должна содержать большое количество витаминов группы B, аскорбиновой кислоты, жирорастворимых витаминов A, E. Неоценимую пользу ресницы получат в результате приема кремния, кальция, молибдена, железа, серы. Ваш вопрос Очень крутая сыворотка.под любую тушь.сначала наношу ее,вариации могут быть разные,либо слегка прокрасив сывороткой,наношу тушь и выглядит очень естественно.либо в несколько слоев сыворотки сверху тушь и взгляд Вамп!никаких усилий.ничего не осыпается.ресницы огромные,даже если их нет   Способ применения Welche Frage haben Sie? Bitte schreiben Sie hier, oder rufen Sie uns an und wir beantworten Ihre Frage gerne. Unsere Telefonnummer: 02951 97 62 390. Также покупают из категорий

 • Every massage we provide is focused on relaxing your muscles, improving blood circulation and reducing stress. We encourage you to customize each visit with your massage therapist by adding complimentary hot stones, aromatherapy, and desired pressure. Don’t feel like driving? We offer in home massage therapy! RELATED: Safety First! Top Babyproofing Companies in NYC Prenatal Massage is a form of therapeutic bodywork that is designed to meet the unique needs of the ever-changing pregnant woman. It is performed by comfortably positioning her on her side with the support of pregnancy pillows and draping. Regular massage during pregnancy can help to relieve sciatic pain, reduce stress of weight-bearing joints, ease constipation, gas and heartburn, reduce swelling, aid in longer and deeper sleep, and even improve the outcome of labor and reduce labor pains! While it is a full body massage, focus is spent on the glutes and hips as the body changes to make room for the growing baby. Lymph drainage is also provided for swelling feet. https://community.jachoos.net/profile/kelvinblacklock/ Crafted from black velvet-jacquard, this generously sized bag has glossy leather trims and two zipped compartments with plenty of pockets and slip pouches for brushes and tools. Its top handle also allows for easy portability, making it a great travel bag. With restrictions lifting and vacations occurring left and right, a mid-sized weekender bag is perfect for carrying not only your makeup but also your favorite cleanser and moisturizer. Also, this bag comes with clear inserts for even more organizing. Consider putting your more liquid products in them in case of spillage. Thanks for signing up! Find an individualized beauty beat perfect for every day or any occasion with our live feed of makeup looks. Whether you’re a professional makeup artist or you just have more lipsticks and blushes than space, this bag will help keep all your products organized and ready for wherever you need to go. The multiple compartments with mesh paneling make for easy access when creating looks and the sturdy straps mean easier travel.

 • In the UK, the acceptance of cryptos has been, and likely will continue to be, heavily influenced by the regulated nature of the industry. Unlike the US, where only a few states have segmented, intrastate online gambling, the entire UK is regulated. These companies must adhere to very explicit and strict guidelines which, in turn, limit their ability to use any payment methods (like cryptocurrencies) at their properties. UK players still have the option to play with cryptos, but they will generally be at offshore brands, thus losing the protections that a regulated industry would otherwise provide. Our crypto casino is brought to you by the most trustworthy brand in the cryptocurrency industry. Withdrawing cryptos is much the same as depositing them, but in most cases, crypto gambling sites also have to certify the task manually. https://anunturi.braila-portal.ro/user/profile/526293 These promotions will be applied to this item: The Outback in Australia is renowned for being isolated yet eerily beautiful and Saucify have captured its very essence with the graphics in this game. Yes! Send me exclusive offers, unique gift ideas, and personalised tips for shopping and selling on Etsy. The Outback in Australia is renowned for being isolated yet eerily beautiful and Saucify have captured its very essence with the graphics in this game. Pokies Venue Torquay What Are Pokies and Why Do Australians Call Slots This Way? Most manufacturers actually have people who’s sole job is to make sure the RNG (random number generator) truly is random. I’d be willing to bet that far more work has been put into slot machine RNGs than random.org. Your cart is empty Along with huge jackpot networks that drop real money online slot players colossal wins, there’s a variety of other smaller jackpots that drop more frequently, and the competition associated with them is less fierce. Local pooled prizes are often the option in this case. Guaranteed jackpots are also an exciting opportunity because players know when the pot must drop.

 • I have been surfing online greater than 3 hours nowadays, but I by no means discovered any fascinating article like yours. It?¦s pretty value sufficient for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made good content as you probably did, the web will probably be a lot more helpful than ever before.

Autorius: Voras.online