G-6Z6YWBKSCF

Nepaskelbtas karas: kaip Rusija ir toliau blokuoja Ukrainos laivus Azovo ir Juodojoje jūrose

Rusijos laivyno vykdomas Ukrainos prekybinių ir karinių laivų blokavimas parodo, kaip galima vykdyti agresiją prieš kitą valstybę ir išvengti tarptautinių sankcijų. Taigi įplaukimas į Kerčės sąsiaurį Ukrainos ir tarptautiniams karo laivams bei valstybiniams laivams buvo užblokuotas nuo 2021 metų balandžio iki 2021 metų spalio pabaigos. Tačiau vėliau šie apribojimai buvo pratęsti laikotarpiui nuo spalio 31 dienos iki lapkričio 15 dienos, neoficialiai dėl trijų JAV karo laivų buvimo Juodojoje jūroje.

Juodosios jūros strateginių studijų instituto ekspertas Andrej Klimenko pasakoja, kad negana to, RF visais įmanomais būdais užkerta kelią laisvam jūrų transporto judėjimui kitose Azovo ir Juodosios jūros zonose. Šie apribojimai galiojo svarbioms pramoninėms ir ekonominėms zonoms – teritorijai, kurioje jūros šelfe buvo Ukrainos gamtinių dujų telkiniai, užgrobti Krymo okupacijos pradžioje. Taip pat daliai Juodosios jūros, esančiai prie pat pagrindinio jūrų kelio tarp Bosforo sąsiaurio ir visų Ukrainos Juodosios jūros uostų – Černomorsko, Odesos, Nikolajevo ir Chersono uostų. Taip sukuriama nuolatinė rizika visam Ukrainos jūrų eismui.

Lapkričio pabaigoje RF Juodosios jūros laivynas vėl užblokavo rajoną, kuriame buvo Ukrainos gamtinių dujų telkiniai jūros šelfe, kuris ir gruodį liko užblokuotas.

2021 metų gruodžio 8 dieną Rusijos Federacija, kaip pretekstą naudodama karinio jūrų laivyno pratybas su šaudymu, be anksčiau uždarytų zonų, vienam mėnesiui blokavo visus tris Azovo jūros rajonus, esančius prie pat Ukrainos pakrantės ir Azovo jūros uostų – Ukrainos Chersono srities Geničesko rajono Azovo pakrantę, tiesiogiai besiribojančią su okupuotu Krymu, Berdiansko uostamiesčio  Azovo pakrantę, Mariupolio uostamiesčio  Azovo pakrantę, tiesiogiai besiribojančią su Ukrainos Donecko srities Novoazovsko rajono (ORDLO) okupuota pakrante.

Sprendžiant iš šių aktyvių ir praktiškai nebaudžiamų veiksmų, galima teigti, kad Kremlius pademonstravo, kad karinių pratybų pretekstu blokuojant jūros zonas jam neegzistuoja jokios ribos.

Azovo ir Juodosios jūrų akvatorija išlieka vienu iš karščiausių taškų, kur padėties sudėtingumą galima palyginti su demarkacijos linija su ORDLO. Taip Ukrainos ar besiribojančiuose su ja vandenyse nuolat vyksta Rusijos Federacijos provokacijos, blokuojami prekybiniai laivai, vykdomos Rusijos ginkluotųjų pajėgų pratybos sausumoje ir jūroje.

Svarbu tai, kad vien 2021 m. lapkritį laivų, atplaukiančių su eksportiniais kroviniais iš Mariupolio,  Berdiansko, vidutinė RF vykdomo dirbtinio sulaikymo prieš Kerčės sąsiaurį trukmė buvo 36,8 valandos. Palyginimui, šis rodiklis 2020 metais buvo vidutiniškai – 29,6 val., 2019 m. – 37,4 val. Iš viso 2021 metų 11 mėnesių iš Ukrainos uostų atplaukiančių laivų su eksportiniais kroviniais vidutinė sulaikymo trukmė yra 39,4 valandos vienam laivui.

Klimenko tęsia – pastaruosius mėnesius Rusijos Federacijos pietinės karinės apygardos karinės ginkluotosios pajėgos (įskaitant Juodosios jūros laivyną) vykdė masines pratybas. Pavyzdžiui, 2021 metų rugsėjį buvo surengti 129 mokymai, 2021 metų spalį – 143, 2021 metų lapkritį – 95 mokymai. Kartu pažymima, kad, skirtingai nei ankstesniais metais, Rusijos ginkluotosioms pajėgoms žiemos laikotarpio pradžioje įprastas reikšmingas pratybų sumažėjimas nebuvo pastebėtas. Taip pat svarbus dalykas yra tai, kad iš visų 95 pratybų, apie kurias pranešta 2021 m. lapkritį, 23% buvo susiję su jūrų pėstininkų, specialiųjų pajėgų, diversijų grupių su aviacija dalyvavime desantinėse ir diversinėse operacijose sąlyginio priešo teritorijoje.

Strateginių studijų ir saugumo instituto direktorius Pavel Lisianskij mano, kad Rusijos ginkluotosios pajėgos ir toliau aktyviai ruošiasi karui. Todėl galima daryti prielaidą, kad bus sustiprinta Ukrainos uostų blokada Azovo jūroje, taip pat bus siekiama sudaryti kuo daugiau kliūčių jūrų transportui Juodojoje jūroje kelyje iš Ukrainos uostų į Bosforo sąsiaurį – faktinė laivybos blokada iš/į Odesos, Nikolajevo ir Chersono regionų uostų.

Apie nuolatines RF ginkluotųjų pajėgų karines pratybas galima spręsti tik pagal gruodžio 29-30 dienų duomenis. Tada įvyko šie įvykiai:

  1. Rusijos Federacijos Juodosios jūros laivyno fregatos „Admiral Essen“ įgula pravedė planines pratybas su Maskvos aviacijos ir Juodosios jūros laivyno priešlėktuvinės gynybos priešpovandeniniu sraigtasparniu Ка-27ПЛ.

Sraigtasparnis atliko skrydžius iš laivo denio, atliekant taikinių žvalgybą iš oro, taip pat tobulino sąlyginio priešo povandeninio laivo paieškos ir sekimo algoritmą.

Fregatos „Admiral Essen“ įgula sraigtasparnio skrydžių metu patikrino visų aviacijos komplekso sistemų darną ir tobulino laivo oro taikytojų veiksmus.

  1. Pietų karinės apygardos (ЮВО) Volgogrado įgulos budėtojų pamaina reagavo į sąlyginių teroristų grupės išpuolį.

Vykdydami taktines-specialiąsias pratybas, dalinių kariai, remiami pastiprinimo grupės ant šarvuočių „Tigras“, blokavo „smogikų“ grupes, kurios bandė prasiskverbti į junginių ir karinių dalinių įgulos teritoriją.

  1. Kaspijos flotilės mažuose raketiniuose laivuose „Uglich“ ir „Veliky Ustyug“ buvo surengti gaisro gesinimo mokymai.

Laivų įgulos neleido ugniai plisti. Berdiansko, Iš viso mokymuose dalyvavo apie 60 karinio jūrų laivyno jūreivių, buvo naudojama moderni gaisro gesinimo technika.

  1. Pietų karinės apygardos 58-osios jungtinės ginkluotės armijos poligonuose prasidėjo pasiruošimas konkurso “Tankų biatlonas” atrankiniams etapams.

Pietų karinės apygardos motorizuotosios šaulių divizijos tankistai atvyko į poligoną ir pradėjo derinti taikiklius bei ruošti ginklus įprastam mūšiui.

  1. Pietų karinės apygardos 49-osios jungtinės ginkluotės armijos motorizuotojo šaulių kazokų būrio kariai Stavropolio krašte įveikė psichologinių kliūčių ruožą.

Daugiau nei tūkstantis motorizuotų šaulių tobulino taktinius judėjimo būdus sąlyginio priešo ugnies atakos sąlygomis. Visos kliūtys buvo įveikiamos naudojant sprogimų imitaciją, šaudymą tuščiais šoviniais, dūmus, ugnį ir mūšio garsus.

  1. Pietų karinės apygardos 19-osios motorizuotosios šaulių divizijos poligone vyko naujokų šaudymo pratybos. Daugiau nei 200 karių atliko pirmąsias savo tarnyboje šaudymo užduotis. Poligone mokymuose dalyvavo 2 mokomosios kuopos.

Prisijungia ir rezervo kariai. 2021 metų rudenį Rostovo srityje buvo suformuota teritorinės gynybos divizija, kuri buvo komplektuojama iš mobilizacinio žmogiškųjų išteklių rezervo – BARS (БАРС)  (šalies kovinis armijos rezervas).

Pirmasis mokomasis susitikimas su BARS padaliniais priešlėktuvinėje gynyboje įvyko 2021 metų rugsėjo 23 dieną. Mokomajam susitikimui rezervistams 9 srities poligonuose buvo paruošti 23 edukacinės – materialinės bazės objektai, atrinkta 240 karininkų ir seržantų – mokymo vadovų.

Lisianskij įsitikinęs, kad tai rodo agresyvių karinių veiksmų tobulinimą okupuojant svetimą teritoriją. Būtent todėl buvo tobulinama pasirengimo aviacijos technikos perkėlimui į atsarginius ir operatyvinius aerodromus veiksmų tvarka. Taip pat svarbu, kad tam, kad 2021 metų lapkričio–gruodžio mėnesiais būtų užtikrintos intensyvios pratybos žiemos sąlygomis, visuose 9 RF Pietų karinės apygardos jungtinės ginkluotės armijos poligonuose (Astrachanės, Volgogrado ir Rostovo srityse, Stavropolio ir Krasnodaro kraštuose, Šiaurės Osetijoje  ir okupuotame Kryme) pirmą kartą buvo įrengtos 9 modernios RF gaminamos autonominės modulinės lauko stovyklos APL-500 (АПЛ-500) – kiekviena skirta 500 kariškių ir atitinkamam kiekiui technikos.

Tokios lauko stovyklos skirtos ilgiems žygiams su paros poilsiu kovinio koordinavimo laikotarpiu, kai reikia greitai apmokyti rezervo karius, mobilizacinio ginkluotųjų pajėgų dislokavimo metu. Ir tai taip pat byloja apie agresyvių karinių veiksmų tobulinimą.

Iš viso 2021 mokslo metais RF Pietų karinės apygardos junginiuose ir kariniuose daliniuose buvo surengta daugiau nei 4,7 tūkst. bazinio kovinio rengimo pratybų. Tame tarpe – 1,8 tūkst. taktinių, taktinių-specialiųjų, vadovybės štabo ir skrydžių pratybų su junginiais, kariniais daliniais ir ginkluotųjų  pajėgų rūšių padaliniais.

Ekspertai mano, kad toks Rusijos elgesys yra nuolatinis „dirvos zondavimas“ – kaip toli galima nueiti blokuojant laivus ir vykdant agresyvius veiksmus prieš Ukrainą ir išvengti sankcijų. Todėl ateityje galima numatyti atsitiktinių ar specialiai išprovokuotų incidentų, naudojant ginklus, galimybę, kurie taps karinio paaštrėjimo Azovo jūroje priežastimi. Galimybę greitai vienu metu blokuoti visus Ukrainos jūrų uostus, taip pat išlaipinti jūrų desantą Ukrainos Azovo jūros pakrantėje nuo Geničesko iki Mariupolio.

Kita vertus, Azovo ir Juodosios jūrų akvatorijoje įgyta patirtis gali būti perkelta į kitus vandens plotus, įskaitant Baltijos regioną.

Maksim Butčenko

Autorius:
Voras Online
Žiūrėti visus straipsnius
Palikite komentarą

38 komentarų
Autorius: Voras Online