G-6Z6YWBKSCF

Rusija. Poryt

Jau šiandien turime suformuoti savo poziciją dėl Rusijos ateities po karinio pralaimėjimo Ukrainai. Taip Jungtinės Tautos pasielgė su nacistine Vokietija. Ir Rusijos Federacijos pertvarkos klausimas turėtų būti svarstomas dalyvaujant tarptautiniams ekspertams.

Neseniai turėjau galimybę dalyvauti Laisvųjų Rusijos tautų forume, kuriame buvo aptariamos valstybės agresorės dezintegracijos perspektyvos. Tai logiška perspektyva, pagrįsta pasaulinių karų istorija. Rusijos ir Ukrainos konfrontacija  – ne pasaulinis karas, tačiau jo mastai leidžia kalbėti apie pasekmes visai pasaulinei saugumo sistemai.

Karo nusikaltimais prieš civilius gyventojus, branduoliniu šantažu pažeisdama Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos Helsinkio akto nuostatas Rusija atsidūrė už tarptautinės teisės normų ribų. Ji tampa atstumtąja valstybe, todėl Rusijos Federacijos pripažinimas teroristine valstybe šiandien atrodo kaip tikrosios padėties konstatavimas. Reikia suprasti, kad net Ukrainos teritorinio vientisumo atkūrimas tarptautiniu mastu pripažįstamų sienų ribose Rusijoje sukels didžiulį revanšizmo antplūdį. Tai akivaizdu jau šiandien.

Todėl turime kalbėti apie „Rusiją poryt“, jos reformavimą po karinio pralaimėjimo Ukrainoje.

Šiandien tikslingi šie punktai:

– Rusijos branduolinių ginklų, jų pristatymo priemonių, įskaitant raketas „Kalibr“ ir „Iskander“, povandeninių ir antvandeninių laivų, apginkluotų branduolinėmis raketomis sunaikinimas. RF veiksmai Ukrainoje parodė, kad branduolinis ginklas iš jos turi būti atimtas ir sunaikintas, prižiūrint tarptautinei kontrolei. RF branduolinio arsenalo sunaikinimas yra gera prielaida taikioms jos teritorijoje gyvenančių tautų skyryboms.

– RF flanginių apribojimų dėl įprastinių ginkluotojų pajėgų dislokavimo Europoje laikymaisis, „Atviro dangaus“ taisyklių atkūrimas RF. Būtina nuolatinė tarptautinė Rusijos armijos kontrolė, todėl verta naudoti bent jau esamus tarptautinius kontrolės mechanizmus.

– Rusijos nacionalinės gvardijos ir sukarintų jaunimo bei vaikų organizacijų išformavimas. Siekimu kontroliuoti visas viešojo gyvenimo sferas situacija Rusijoje vis labiau primena nacistinę Vokietiją ir Sovietų Sąjungą. Represiniai sukarinti mechanizmai turi būti sunaikinti, o jų vadovybė perduota tarptautiniam teismui.

– Įstatyminio draudimo naudoti Rusijos armiją už Rusijos ribų, įskaitant dujotiekio dalinius, įvedimas. Puikiai suvokdama Rusijos ginkluotųjų pajėgų mastą ir įsitikinusi, kad jos nesugeba laikytis karybos taisyklių ir papročių, pasaulio bendruomenė turėtų reikalauti, kad jos būtų izoliuotos RF teritorijoje. Šiandien tai atitinka nuožmios Europos ir Azijos valstybės interesus.

– KSSO (Kolektyvinio saugumo sutarties organizacijos) likvidavimas. Tikėtina, kad Rusijos susilpnėjimas tarptautinėje arenoje prives prie KSSO savaiminio iširimo ir RF įtakos sferoje išliks tik Baltarusija. Tačiau reikia pabrėžti, kad Aleksandro Lukašenkos režimas Vladimirui Putinui gali tapti „keičiamąja moneta“.

Rusijos pašalinimas iš Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos nuolatinių narių. Diskusijos apie JT reformavimą vyksta nuo 1990-ųjų pradžios, ir Rusijos vieta Saugumo Taryboje tapo vis labiau nesuprantamu sovietinio geopolitinio palikimo rudimentu. Maskvos piktnaudžiavimas savo statusu yra pakankama priežastis, kad iš jos būtų atimta vieta JT Saugumo Taryboje.

– Galimybės realizuoti tautos apsisprendimo teisę įtvirtinimas Rusijos Konstitucijoje.  Priminsiu, kad 2022 m. vasario 24 d., pranešdamas apie karo veiksmų prieš Ukrainą pradžią, Vladimiras Putinas pareiškė, kad „Rusija palaiko visų Ukrainoje gyvenančių tautų apsisprendimo teisę“. Būtų logiška, jei Rusijos valdžia, atsižvelgdama į federalinį valstybės pobūdį, suteiktų tokią teisę Rusijos Federacijos piliečiams.

– Rusijos atsisakymas nuo SSRS laikais įgytų teritorijų – Vyborgo, Kaliningrado srities, Kurilų salų. Teritorijos, kurias Sovietų Sąjunga gavo pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, turi arba grįžti teisėtiems savininkams, arba tapti nepriklausomomis.

– Tarptautinio tribunolo Putinui ir putinizmui surengimas. Žmonijos istorija žino keletą tarptautinių nusikaltėlių teismų, ir putinizmo teismas šiandien atrodo būtinas. Ukraina jau pradėjo parengiamuosius darbus ir sulaukė 45 valstybių paramos.

– Reparacijų išmokėjimas nukentėjusiems nuo Rusijos agresyvių veiksmų. Ko gero, tai būtina sąlyga pačiai pradžiai derybų dėl Rusijos ar valstybių, kurios bus įkurtos jos teritorijoje, grąžinimo į civilizuotą pasaulio bendruomenę.

Jevgenas MAGDA , Pasaulio politikos institutas, ISANS ekspertas

 

Autorius:
Voras.online
Žiūrėti visus straipsnius
Palikite komentarą

18 komentarų
Autorius: Voras.online