G-6Z6YWBKSCF

Vaikų militarizacija ORDLO – kaip vaikai ruošiami „amžinajam“ karui

unitedarmedforcesofnovorossiya2014.blogspot.com/

Briankos ​​gimnazijoje, esančioje taip vadinamoje „LLR“ teritorijoje, vaikai išoriškai lyg ir  nesiskiria nuo bendraamžių likusioje Ukrainos dalyje – išskyrus vieną dalyką – beveik visi jie apsirengę karinėmis uniformomis. Aktų salėje gimnazistas Piotras Muzyčikas vietinės televizijos „GTRK“  eteryje pasakoja apie militarizuotos klasės gyvenimą.

– Kiekvieną rytą kadetai pradeda rikiuote, vėliavų pakėlimu ir himno giedojimu“, – užtikrintai sako Muzyčikas, lyg skaitytų atmintinai išmoktą testą.

Tuo tarpu berniukai, vilkintys karines uniformas, atiduoda pagarbą nelegalių ginkluotų grupuočių majorui. Liekni 10-12 metų berniukai ir mergaitės, kurių apranga –  karinis kamufliažas – atrodo gana keistai, vienas kitą pertraukdami pasakoja, ko juos moko kadetų klasėje – vaikščioti rikiuotėje, ardyti ir surinkti automatą. Kam vaikams reikalingi ginklai, kokiais tikslais jie mokomi elgtis su automatais ir pratinami prie karinės tvarkos „kadetai“ nekalba.

Jaunimo militarizacija „LDLR“ pasiekė tikrai platų mastą,- pasakoja žmogaus teisių aktyvistas Pavel Lisianskij. Karo įvaizdžio primetimas ir mentalinis pasiruošimas kariniams veiksmams – tai savotiškas NLP valstybiniu lygiu. Agresyvūs vaizdai brukami vaikams, kurie dar ne taip gerai pažįsta pasaulį. Tai daroma įvairiais būdais – įtraukiama į reguliarias sukarintas organizacijas (pvz., „Junarmija“), dalyvaujama „patriotinėse“ akcijose ir „karinėse-patriotinėse stovyklose“.

„Prisimenu gerą posakį: jei nori nugalėti priešą, išauklėk jo vaikus. Kadangi Ukraina nelegalių ginkluotų grupuočių „LLR, DLR“ teritorijose prarado kontrolę, ryšį ir tam tikrą įtaką ugdymo, švietimo projektams, jie nori visiškai pakeisti vaikus“, – sako „Rytų žmogaus teisių gynimo grupės“ direktorė Vera Jastrebova.

Įdomus karinės isterijos kurstymo  bruožas – vaikų ir paauglių militarizavimo veikla RF okupuotose Donbaso teritorijose suaktyvėja per ilgąsias vasaros atostogas. Taip vaikai nė mėnesiui nedingsta iš propagandos ruporų veikimo zonos. Ypatingas dėmesys skiriamas vaikams, kurių giminės – tėvas, broliai žuvo kare. Dabartinėje realybėje „LDLR“ nereikia kartos, turinčios laisvą valią ar pasirinkimo laisvę. Atvirkščiai, okupuoto Donbaso sąlygomis reikalinga paklusni, nuolanki karta, kuri nuo mažens yra mokoma elgtis su ginklais, žino, kas yra disciplina, ir vykdys bet kokius įsakymus. Prieinama iki absurdo – vadinamieji „patriotiniai instruktoriai“ vaikus, kurie ką tik pradėjo lankyti mokyklą, moko kovos menų, elgesio su ginklais ir sprogmenimis taisyklių, žvalgybos veiklos, taip pat  bando įskiepyti taktinės karo medicinos įgūdžius.

Dar daugiau, dabar aukštosiose mokyklose yra specialūs fakultetai, ruošiantys jaunus darbuotojus MGB (Valstybės saugumo ministerijai) – stalininio NKVD analogui. Šiuo metu tokius fakultetus baigė apie 120 būsimų baudžiamųjų įstaigų darbuotojų „DLR“ ir 110 „valstybės saugumo“ specialistų LLR. Taigi, gerai įsižiūrėję pastebėsite, kad ORDLO kariniuose paraduose būtinai dalyvavo vaikai ir paaugliai. Visų pirma, tokie momentai siejami su Efimovo vardu pavadinto Lugansko kazokų kadetų korpuso kursantais, juose taip pat aktyviai dalyvauja sustiprinto fizinio pasirengimo Donecko internatinės mokyklos-licėjaus mokiniai bei Donecko aukštosios jungtinių pajėgų vadovybės mokyklos kursantai.

Apskritai ORDLO paauglių militarizacijos kryptis galima suskirstyti į kelis etapus. Pirmasis – karinis vektorius. Jis apima karinių-patriotinių klubų ir asociacijų kūrimą. Antrasis elementas – žiniasklaida kaip jaunimo ideologinio militarizavimo įrankis. Prie šio etapo galima priskirti ir patriotinių koncertų, konkursų, įvairių akcijų rengimą, pavyzdžiui, „Vachta pamiati“, „Aleja slavy“, „uroki mužestva“. Prie viso to pridedamas trečias punktas – jaunimo iš „LDLR“ vizitai į Rusijos Federaciją, atsakomasis Rusijos atstovų vizitas į renginius ORDLO.

 

„Rytų žmogaus teisių gynimo grupės“ 2018 m. ІІ ketvirčio duomenimis, „respublikiniuose“ ir teritoriniuose leidiniuose pažymėtos 556 publikacijos, susijusios su jaunimu ir jaunimo politika. Dauguma nagrinėjamų temų turi stabilų pozityvų atspalvį (498 publikacijos – 89,5%), dalis jų yra neutralios-informacinės (55 publikacijos – 9,9%). Tik 3 publikacijose (0,5 %) kalbama apie jaunimo gyvenimo problemas ir neigiamus reiškinius. Tuo pačiu RF okupacinės administracijos vadovo ORDLO neviešu įsakymu vietos žiniasklaida įpareigota publikacijose apie jaunimo gyvenimą paliesti patriotizmo temą. „LLR“ spausdintinės žiniasklaidos jaunimo politikos srityje temų dešimtuke patriotizmas užima antrąją vietą.

Karo įvaizdis nuolat šalia, pradedant ugdymo programa mokykloje. Pirmasis šios mozaikos elementas buvo aiškiai perdėtas Rusijos, kaip SSRS įpėdinės, pristatymas.

„Toliau plėtodami šią mintį, Kremliaus propagandistai mokomojoje medžiagoje demonstruoja dirbtinai išpūstą sovietinio režimo, kaip vienintelės sistemos, galinčios kovoti su nacizmu, vaidmenį.  Paralelė „Rusija = SSRS prieš fašizmą“ pastebima beveik visuose mokomosios medžiagos naratyvuose“, – paaiškina Lisianskij.

Ypatingas Antrojo pasaulinio karo karinių veiksmų akcentavimas ORDLO realybėje atrodo visiškai kitaip. Rusijoje vyraujanti informacinė darbotvarkė perkelta per kopijuojamą popierių į okupuotą Ukrainos dalį. Todėl vaikams ypač daug pasakojama apie pergalės paradą, akcijas, tokias, kaip „Bessmertnyj polk“. Be to vaikai įtraukiami į visos Rusijos akciją „Vachta pamiati“, kurios tikslas – pagerbti Antrojo pasaulinio karo metu žuvusiųjų atminimą. „Vachta pamiati“ pirmą kartą buvo surengta 1988 metais – tada SSRS gynybos ministerija ir VLKSM centrinis komitetas priėmė bendrą nutarimą pakeisti „Visos sąjungos žygį į karinės, revoliucinės ir darbo šlovės vietas“ į „Vachta pamiati“, kurios tikslas – žuvusių Tėvynės gynėjų paieška ir perlaidojimas. Nuo 2015 metų ORDLO vaikai ir jaunimas dalyvauja akcijose Rusijos Federacijos teritorijoje. „Respublikos“ lygmeniu tokie įvykiai 2017 metais sulaukė „įstatyminio“ įtvirtinimo – pavyzdžiui, 2017 metų rugpjūčio 30 dieną Rusijos Federacijos okupacinė administracija ORDLO priėmė nutarimą Nr. 561/17 „ Dėl Respublikinės garbės sargybos budėjimo poste Nr.1 prie „Lugansko liaudies respublikos“ memorialų ir obeliskų nuostatų patvirtinimo“. Tada, nuo 2018-ųjų metų, akcija „Vachta pamiati “ ORDLO tęsiasi neribotai.

Kartu sąmoningai vedama paralelė tarp nacių ir tariamų „ukrainiečių įsibrovėlių“. Jastrebova priduria – deja, laikinai nekontroliuojamose teritorijose praktiškai nėra vaikų, kurie vienu ar kitu būdu nebūtų įtraukti į propagandą ir nenukentėtų nuo karo veiksmų.

„Praėjo septyneri metai nuo okupacijos ir jau užaugo karta, kuri neprisimena nieko, išskyrus neapykantą Ukrainai. Dar daugiau – jei vaikui 2014 metais karo veiksmų metu buvo dešimt metų, tai dabar jis jau yra baigęs pradinį mokymą ir gali tapti kariu “, – paaiškina Jastrebova.

Kiekvienais metais atsiranda vis daugiau naujovių, kurių tikslas – pakeisti vaikų ir paauglių mąstymą. Nuo 2017 metų vasario mėnesio ORDLO teritorijoje esančiose vidurinio profesinio mokymo įstaigose pradėjo vykti „patriotinės pamokos-koncertai „Vospitat patriota“. Organizatoriai perduoda jaunimui „patriotinius kampelius su „DLR“ ir „LLR“ simboliais, trumpa „respublikų“ atsiradimo istorija ir kai kurių „DLR“ ir „LLR“ „didvyrių žygdarbių“ aprašymais. Atskirą pastraipą galima būtų skirti labai abejotinų asmenybių šlovinimui paminėti, pavyzdžiui, „Motorola“ (Arsenij Pavlov) ir „Givi“ (Michail Tolstych) – vaikai verčiami rašyti rašinius, kuriuose aprašo šių personažų „heroizmą“. Be to, moksleiviams primetamos kitos temos, pavyzdžiui, artimųjų (tėvo, brolio), kurie „kariavo su Ukraina“ aprašymas. Taigi vaikams yra diegiamas tam tikras priešiškumo likusiai Kijevo kontroliuojamai šalies daliai scenarijus.

Įspūdingiausia atrodo dar viena organizacija – vadinamoji „Junarmija“ (visos Rusijos vaikų ir jaunimo karinis-patriotinis visuomeninis judėjimas, sukurtas 2016 metų sausį Rusijos Federacijos gynybos ministro Sergejaus Šoigu iniciatyva). 2018 metų sausį RF Valstybės Dūmos deputatas, integracijos komiteto „Rusija-Donbasas“ koordinatorius Andrej Kozenko pareiškė, kad Rusija padės nelegalioms ginkluotoms grupuotėms „DLR“ ir „LLR“ sukurti savo „Junarmiją“, o jau po metų ji atsirado. Organizacijos nariais gali tapti ORDLO gyventojai nuo 8 iki 35 metų amžiaus, savo noru pagal jų pateiktą teritorinėje būstinėje prašymą. Organizacija savo kūrimo metu vienijo 35 „patriotiškus“ ORDLO klubus. Jos struktūrą sudaro centrinė būstinė ir teritoriniai štabai Gorlovkoje, Novoazovsko rajone, Donecke ir Komsomolske.

Be to, okupantai savo ataskaitose apie veiklą su vaikais dažnai nesivaržydami pasakoja: „Jaunieji  kariūnai sužinojo apie minų užtvarų rengimą (minavimą) ir minų užtvarų likvidavimą (išminavimą).  Pasibaigus šiam mokymų etapui, vyko paskaita apie sprogstamųjų medžiagų sukeltų sužalojimų prevenciją. Jaunoji „LDLR“ karta nuteikiama tam, kad karas gali trukti visą jų gyvenimą.

Maksimas Butčenka

Autorius:
Voras Online
Žiūrėti visus straipsnius
Palikite komentarą

Autorius: Voras Online