Žaidimas su antpirščiais su lenkų ir lietuvių mokyklomis Baltarusijoje

2021 m. rugpjūčio 24 d. Baltarusijos Respublikos nacionalinio teisinio interneto portalo svetainėje buvo paskelbtas niekuo neypatingas Baltarusijos švietimo ministerijos rugpjūčio 11 d. nutarimas Nr. 170, kuris įsigaliojo rugsėjo 1 d. Už teisinės leksikos kratinio slypėjo nuo 2021/2022 mokslo metų privalomų lietuvių arba lenkų kalbos baigiamųjų egzaminų 9 ir 11 klasių mokiniams, besimokantiems mokyklose, kuriose mokoma atitinkama kalba, panaikinimas.

Iš pirmo žvilgsnio šis siužetas niekuo neypatingas. Atsižvelgiant į tai, kiek Baltarusijoje yra mokyklų, kuriose mokomasi lenkų ir lietuvių kalbomis, ši istorija vargu ar galėtų patekti į pirmuosius žiniasklaidos puslapius. Todėl iš daugiau ar mažiau reikšmingų medijų resursų apie tai rašė tik leidinio „Sputnik“ Baltarusijos filialas.

Baltarusijoje yra 4 mokyklos, kuriose mokymas vyksta ne baltarusių ar rusų kalbomis. Dvejose iš jų mokomasi lenkų kalba – 36-oje vidurinėje mokykloje Gardine ir 8-oje vidurinėje mokykloje Volkovyske. Dar dvejose mokyklose – lietuvių kalba: Rimdžiūnų vidurinėje mokykloje Astravo rajone ir Pelesos vidurinėje mokykloje Varanavo rajone. Visose jose mokymasis vyksta pagal Baltarusijos švietimo ministerijos mokymo programas ir planus. Ta pati ministerija tvirtina ir mokinių ugdymo programų įsisavinimo atestavimo taisykles. Toks mažas atitinkamų mokyklų skaičius daugeliu atžvilgių ir lemia tai, kad Baltarusijos švietimo ministerijos sprendimas nesulaukia plataus atgarsio.

Vis dėlto Baltarusijoje visada buvo skirtumų tarp lenkiškų ir lietuviškų mokyklų. Pastarosios įsikūrę kaimo vietovėse tankiai Baltarusijos lietuvių gyvenamose teritorijose. Dėl objektyvių priežasčių potencialių mokinių jose mažiau, ir jie niekada nebuvo politinės trinties tarp oficialaus Minsko ir Vilniaus įkaitais.

Kitaip yra su lenkiškomis mokyklomis. Akivaizdu, kad dvi mokyklos visiškai netenkina ir lenkų tautinės mažumos Baltarusijoje poreikių, nors dvi mokyklos – geriau, nei nieko. Verta priminti, kad pokario BSSR nebuvo nei vienos mokyklos lenkų dėstomąja kalba, o paskutinė iš jų buvo likviduota 1948 m. Gardine, o visavertis vidurinio ugdymo lenkų kalba atgimimas įvyko jau nepriklausomoje Baltarusijoje. Pastaraisiais metais abi mokyklos, kuriose mokoma lenkų kalba, ne kartą tapo skandalų objektu, kai viena ar kita šių mokyklų negalėjo priimti visų norinčių pirmokų, o valdžia šiuos apribojimus aiškino techninėmis ir sanitarinėmis normomis. Suprantama, kad privalomas lenkų ar lietuvių kalbos baigiamasis egzaminas mokyklose, kuriose mokoma atitinkama kalba, yra mokinių išmoktos medžiagos kokybės įvertinimas, o jo nebuvimas – didelis klaustukas dėl pačios šių mokyklų egzistavimo prasmės ir jų ateities dabartiniame formate.

Šios istorijos analizei svarbios ir datos. Iš pradžių, 2021 m. birželio 21 d. Švietimo ministerija priima nutarimą Nr. 129, pagal kurį lietuvių arba lenkų kalbos baigiamieji egzaminai 9 ir 11 klasių mokiniams, besimokantiems mokyklose, kuriose mokoma atitinkama kalba, yra privalomi. Birželio 29 d. jis skelbiamas Baltarusijos Respublikos nacionaliniame teisiniame interneto portale ir turėtų įsigalioti nuo 2021 m. rugsėjo 1 dienos. Po to, rugpjūčio 11 d., Baltarusijos švietimo valdininkai nusprendžia viską “peržaisti” ir išbraukia lenkų bei lietuvių kalbas iš privalomų baigiamųjų egzaminų sąrašo mokykloms, kuriose mokomasi atitinkamomis kalbomis. Netutint tikslios informacijos, galima tik spėlioti apie šio valdžios triuko priežastis.

Vis dėlto, verta priminti, kad 2021 metų vasarą Baltarusijos valdžia dar labiau susikivirčijo su kaimynais, išprovokavo migrantų krizę, kurią galima vertinti kaip hibridinę agresiją, taip pat paskelbė apie readmisijos sutarties su ES sustabdymą ir pasitraukimą iš Rytų partnerystės iniciatyvos. Švietimo ministerijos veiksmus galima pagrįstai susieti  su minėta aukščiausiosios Baltarusijos vadovybės linija.

Štai kodėl Švietimo ministerijos manipuliacijos iš esmės yra smulki niekšybė kaimynams, kuriems rūpi jų tautiečiai, gyvenantys užsienyje. Apskritai, šioje istorijoje baltarusių valdžia savo veiksmais primena azartinio žaidimo su antpirščiais organizatorių, su kuriuo žaidžiant pralaimėjimas lyg ir ne toks jau didelis, tačiau net ir prie didžiausių norų laimėti neįmanoma.

Kiryl Kascian

Autorius:
Voras Online
Žiūrėti visus straipsnius
Palikite komentarą

Autorius: Voras Online